יומני מסע

במדור זה מרוכזים יומני שייט וחוויות שייט של המפליגים, כפי שנכתבו על ידיהם ועל אחריותם.
אנו שמחים לפרסמם ולאפשר למי שעדיין לא עבר את החוויה בעצמו, להנות מנסיונם של אחרים ולהתכונן להפלגה שלו.
יומנים המסומנים בכוכב * פתוחים לחברים בעלי שם וסיסמה בלבד